Njurunda Classic Moppe
Grundad 1990

Om oss

Njurunda Classic Moppe grundades officiellt 1990 men redan innan dess träffades grundarna frekvent utifrån intresset kring veteranmopeder.
Föreningen har sedan starten haft sitt säte i Njurunda, strax söder om Sundsvall. Föreningen utgör idag sannolikt Sundsvalls äldsta officiella förening kopplat mot veteranmopeder och är i sitt slag unik då flertalet medlemmar fortfarande är aktiva sedan starten 1990. Under ett flertal år hade föreningen ett tresiffrigt antal medlemmar.

Njurunda Classic Moppe verkar för att bevara och utveckla intresset för veteranmopeder. Benämningen veteranmoped avser en moped som är äldre än 30 år vilket per automatik berör intresset och den historiska kopplingen mot mopeder i rullande generationer.

Bevara intresset för veteranmopeder gör vår förening genom att hålla frekventa aktiviter kring ämnet och utvecklandet utav intresset verkar vi för genom att synas i officiella forum och genom våra fysiska aktiviteter. Njurunda Classic Moppe är inkluderande och främjar mångfald.

Kompetensen våra medlemmar besitter avseende historia och mekanik sprids nymodernt genom föreningen mot befintliga så som nya medlemmar.

Vår vision
Utifrån vårt gemensamma intresse samverkar vi inte bara för att bevara intresset och kulturen runt veteranmopeder.
Vår vision inkluderar utvecklandet av föreningsliv, samvaro och samhällsnyttiga aktiviter.
En inkluderande social samvaro kring vårt intresse- över samhällsgrupper och generationer är vår övertygelse om en välmående
växande förening som utvecklas över tid.  

Föreningens styrelse består 2024 utav:

Tobias Byström, Ordförande
Lars Åldemo, Kassör/Festkommittè
Bengt Westman, Styrelseledamot/Revisor
Lennart Sjöberg, Styrelseledamot
Göran Thungström, Styrelseledamot

Medlemskap

Våra medlemmar kommer från olika delar av samhället, men förenas av vårt gemensamma intresse.
Möt några av dem i vårt galleri och gå med i vår förening!

Välkomna!